Vatandaş Okuması

Vatandaş Okuması; gözün gördüğü, kulağın duyduğu, gönlün hissettiği olumsuzluklara; bilgiye dayalı tepki sözcükleridir, bilgi toplumuna geçiş için gayret göstermektir. Bilgi ile büyüyelim, akıl ile yükselelim… Beynimizi özgür kılalım, karanlığı yenelim! Geride kimse kalmasın…

Özgürlüğe Uyanış

(ulusallık bilinci)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “toplumumuzun tümüne asgari düzeyde de olsa bilgi verme” anlayışını insanlık erdemleri bağlamında alarak; bütün yapılanların idrakine hizmet etmek, aklı çalıştırmak, insanlığın yararına her türlü çalışmanın içinde olmak, barış, özgürlük ve düşünceyi korumak gibi değerleri, tüm öğrenen ve öğretenlerle paylaşmak amacıyla yürüyoruz.

Kalem Kardeşliği

(yaşam boyu bilgilenmek)

“Kemik için ilik ne ise, insan için de bilgi odur.” denir. İnsanlık yolunda, bilgi ile donanmış bir toplumun oluşmasında, bilginin olabildiğince çeşitlilikle aktarılmasında paylaşımın önemini biliyor, bilginin işe yarar olması ve insanı işe yarar kılması gerektiğine inanıyoruz. (görsel: Orhun Yazıtları, Göktürk Yazıtları ya da Köktürk Yazıtları; Orhun Vadisi, Moğolistan, 732,735)

“OKU!”

Okumak ve yazmak on dört asır önce insan için öncelikli bir koşul olarak ortaya konmuşsa, bu bilinç düzeyine ulaşmanın yolları aranmalıdır diyerek, yola çıktım. Amacım; içerikte de görüleceği gibi, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “İnsan doğasını ve gerçeği bilenler, elinden geldiği kadar, bağlı olduğu milleti aydınlatıp doğru yolu göstererek, onlara, kurtuluş hedefine yürümekte rehberlik yapmayı en büyük insanlık görevi bilmelidirler.” çağrısına, bu toplumun bir ferdi olarak katkıda bulunabilmektir. “OKU!”; kırk konu başlığı ile ülke insanının, toplumun, yönetenin ya da yönetilenin din adına, insanlık adına aşamadıklarının vatandaş okumalarıdır! (tüm kitap satış siteleri ve kitapçılarda)